[Register][Log in]
Your Position: Home > 联系我们

联系我们

联系方式

               联系我们


                

image.png Asia5b 地址: Asia5b Sdn Bhd


        61,Tingkat 2 Lorong Usahaniaga 5,

        Taman Niagajaya,14000 Bukit Mertajam,

        Pulau Pinang.image.png 马来西亚客服/ 微信联系


        客服手机号: +60 10-908 0255

        WeChat ID: A5B_CS1image.png 客服电邮/ 在线咨询


        电邮:cs@asia5b.my

        联系客服/ 留言信息:在网页在线咨询服务(页面的右则)

        注:在线客服 Online Live Chat (Mon - Fri: 9.00 am - 6.00 pm; Sat: 9.00am - 1.00pm)

   

        

 关注我们

image.png 

  https://www.facebook.com/A5BMY/
image.png


  https://asia5b.wordpress.com/
image.png  

  https://www.instagram.com/asia5b_ecommerce/
image.png

   https://www.pinterest.com/emarketing0059/